21-04-2017 Uroczystości związane z nadaniem Znaku Dziedzictwa Europejskiego w Łużnej-Pustki
24, 25-04-2017 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”