W edycji 2017 można wziąć udział na następujących warunkach:
1) jako nominowana firma w województwie podkarpackim
2) jako nominowana firma w kraju
3) jako uczestnik balu zaproszony przez nominowaną firmę
4) jako wyróżniona firma
5) jako sponsor

Ad1 – udział bierze firma, która przyjęła nominację i będzie ubiegać się o tytuł „Firma roku 2017”
w swojej kategorii
Ad2 – udział bierze firma, która nawiąże współpracę przy tworzeniu książki „Weselny Expert” oraz zamieści w niej reklamę swojej firmy (ilość ograniczona) i będzie ubiegać się o tytuł „Lider Roku 2017” w swojej kategorii
Ad3 – udział biorą osoby, związane bądź nie z działalnością ślubną, które zostały zaproszone przez firmy nominowane w woj. podkarpackim bądź w kraju
Ad4 – udział bierze firma, która przyjęła nominację i zgłosiła chęć otrzymania tytułu „Wyróżnienie Roku 2017” w swojej kategorii
Ad5 – udział biorą firmy i instytucje nie nominowane w II edycji plebiscytu na warunkach określonych w osobnym piśmie